"Festival pod věží"

  O víkendu 1.-3. října 2010 se ve Zlíně na Jižních Svazích před salesiánským kostelem Panny Marie konal již 7. ročník moderní křesťanské hudby. Od pátku až do neděle, byl připravený pestrý nejen hudební program. Naše scholička se letos na jaře zúčastnila muzikantské soutěže, kterou pořádala hudební skupina "Paprsky". Tuto soutěž jsme vyhráli a díky tomuto vítězství jsme získali možnost vystoupit právě na "Festivalu pod věží" ve Zlíně. Byla to pro nás velká věc, ze které máme velkou radost a vážíme si toho. Byla to pro nás obrovská zkušenost a příležitost.
  Začátek našeho vystoupení byl v neděli od 14,30hod. Do Zlína jsme však vyrazili hned ráno v 6,45hod. Sešli jsme se na faře v Lidečku, kde jsme dostali od otce Jana Stona požehnání do celého dne a vyrazili směr Zlín. Během cesty jsme však měli zastávku ve Vizovicích. V rámci festivalu jsme zde mohli být na mši svaté, kterou jsme doprovázeli hraním a zpíváním. Mši svatou sloužil novokněz P. Jan Polák a tak jsme po mši svaté dostali novokněžské požehnání. Po malém občerstvení pokračovala naše cesta dále směr Zlín. Ve Zlíně jsme vystoupili z autobusu a s velkým očekáváním stoupali nahoru na Jižní Svahy k salesiánskému kostelu. Zde na nás už čekali organizátoři a v jídelně místní základní církevní školy byl pro nás nás připravený teplý oběd. Po obědě jsme se vrátili zpátky ke kostelu, kde bylo vše již pěkně připravené. Po krátkých úpravách, přípravách a zvukové zkoušce nás už přivítala a představila dvojice moderátorů a mohlo začít naše vystoupení. Máme velkou radost, že prostor kolem kostela byl zaplněn nadšenými a vděčnými posluchači, kteří nám pomohli vytvořit moc pěknou atmosféru. Mezi posluchači byli mimo jiné také naši bývalí kněží - otec Ivan Fišar a otec Karel Hořák. Také jsme se zde setkali s Eliškou Bučkovou -miss ČR 2008, která zde zpívala se scholou ze Strážnice.
  Domů jsme se vrátili všichni zdraví a spokojení, plni zážitků a máme velkou radost, že jsme se mohli tohoto festivalu aktivně zúčastnit.

  Na fotky z této akce se lze podívat skrze tento odkaz festivalpodvezi.cz

Info k misijnímu víkendu:
Čtvrtý říjnový víkend nás čeká několik MISIJNÍCH AKTIVIT:)
- V sobotu 23. října v 18,00 hod. se v modlitbě spojíme se Svatým Otcem prostřednictvím tzv. „misijního mostu“ a budeme se modlit růženec za celý svět. Vemte si s sebou růženec.
Na závěr tohoto misijního večera se vydáme na krátký „světýlkový průvod“ naší vesnicí. Připravte si proto lampiónek nebo lucerničku se svíčkou.
- Misijní neděli 24. října oslavíme společně slavnostní misijní mší svatou v 10,30hod.
Po mši svaté (i po první ranní) uspořádáme „misijní jarmark“. Zde budeme nabízet různé výtvarné předměty, které jsme společně vyrobili. Dále se také zapojíme do další misijní aktivity „misijní koláč“. Jedná se o to, že po mši svaté budeme kromě našich výtvarných předmětů nabízet také koláčky a buchty.
Za všechny tyto aktivity mohou lidé poděkovat tím, že dobrovolně přispějí do misijní pokladničky. Získané peníze pak odešleme na konto papežského misijního díla dětí!
Moc prosíme naše maminky a babičky, ale i všechny ostatní, kteří rádi pečou, aby nám pomohli a během pátku (22.10.) a soboty (23.10.) nosili na faru nejrůznější buchty a koláče.
MOC DĚKUJEME:))