Modlitby otců

 

V Modlitbách otců se snažíme spolupracovat s Pánem na obnově otcovství skrze modlitbu.

Hlavním prvkem spirituality tohoto hnutí je hledání Boží vůle v životech otců prostřednictvím úplného odevzdání se do Božích rukou, v plné důvěře  v Jeho plány.

Modlíme se za všechny otce (duchovní i fyzické) a za Boží požehnání pro naše rodiny – manželky a děti.

Modlitby otců jsou součástí Solace Community (Společenství Útěcha). Velký dík za vznik Modliteb otců patří Modlitbám matek, které vznikly jako první z tohoto společenství a v krátkém čase se rozšířily do celého světa. Třetí větví Společenství Útěcha jsou Děti víry.

 

V současné době funguje jedna skupinka v Lidečku a jedna v Horní Lidči.