SCHOLIČKA Z LIDEČKA - MALÉ INFO O NÁS :)

 
Scholička se schází pravidelně každý pátek před dětskou mší svatou na faře. Na zkoušky přichází průměrně 50 dětí. Zpíváme při pátečních mších svatých pro děti a při nedělních bohoslužbách. Občas také jezdíme „koncertovat“ (zpívat pro radost) po okolních vesnicích a městech.
Náplní našeho setkávání však není jen zpívání. Kromě nácviku písniček si společně také povídáme, hrajeme a všelijak dovádíme. Podnikáme různé akce: během roku jezdíme na chaloupky a fary, zúčastňujeme se hudebních festivalů, kongresů a setkávání dětí, pořádáme i jednodenní výlety či táboráky, také výtvarně tvoříme, pořádáme misijní jarmarky, pomáháme a zapojujeme se aktivně do života naší farnosti a obce.
Všechny děti ze scholičky jsou členy tzv. "Misijního klubka". Misijní klubko je společenství dětí, které patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a tyto děti se chtějí aktivně účastnit misijní činnosti celé církve. Řídí se heslem: "Děti pomáhají dětem".
Skrze PMDD je snahou aktivně zapojit děti do života farnosti a rozvíjet v nich zájem o pomoc druhým, umět si něco odřeknout ve prospěch druhého- i mně neznámého člověka, dokázat obětovat pro cizí vzdálené dítě část svého pohodlí, budovat ke všem lidem lásku a ohleduplnost.
V rámci tohoto misijního klubka tvoříme během roku (speciálně na Vánoce a Velikonoce) různé pohlednice a výtvarné výrobky. Ty potom nabízíme lidem ve farnosti za dobrovolný příspěvek. Jednou za týden také dobrovolně přispíváme do společné misijní pokladničky tzv. „misijní bonbónek“. Získané peníze pak posíláme na konto papežských misijních děl a pomáháme tak dětem na celém světě, které to nejvíce potřebují.
O prázdninách v červenci 2009 se nám podařilo natočit CD – „Přestože jsme malí, chcem Ti děkovat“. Hlavním smyslem vydání tohoto CD je udělat radost a povzbudit naše nejbližší a všechny známé i neznámé posluchače. Dále má naše CD také misijní poslání -finančním ziskem chceme podpořit PMDD a pomoci tak kamarádům, které sice osobně neznáme, ale víme, že žijí na tomto světě a nemají se tak dobře jako my. Zakoupením našeho CD přispíváte tedy na konto papežského misijního díla dětí:) DĚKUJEME!


KONTAKT

Marie Slováčková, Lidečko 40, 756 15

mobil 604335968

 

SCHOLIČKA A ROK 2010

Hned v prvním kalendářním měsíci tohoto roku se udála pro nás všechny velká a dlouho očekávaná chvíle. V neděli 24. ledna 2010 při mši svaté bylo slavnostně požehnáno naše nové CD „Přestože jsme malí chcem Ti děkovat“. Hlavním smyslem vydání tohoto CD bylo udělat radost a povzbudit naše nejbližší a všechny známé i neznámé posluchače. Dále má naše CD také misijní poslání -finančním ziskem chceme podpořit papežské misijní dílo dětí a pomoci tak kamarádům, které sice osobně neznáme, ale víme, že žijí na tomto světě a nemají se tak dobře jako my. Zakoupením našeho CD nejen, že oceníte naše úsilí, ale zároveň podpoříte misijní dílo.
Z našeho nového CD máme opravdu velkou radost. Tuto radost se snažíme šířit a rozdávat i ostatním a tak podnikáme různé „misijní koncerty“.

Písničky z našeho CD můžete občas slyšet také ve vysílání rádia Proglas nebo si je poslechnout na internetovém vysílání TV-MIS.

Kde všude jsme už letos zpívali a hráli?
  - 31. ledna – Horní Lideč
  - 5. února – Štítná
  - 27. března – Valašská Polanka (meziděkanátní setkání mládeže)
  - 10. dubna – Pržno
  - 11. dubna – Hošťálková
  - 23. a 24. dubna – Otrokovice
  - 1. května – Luhačovice
  - 4. května – setkání s animátory z Bulharska (Lidečko)
  - 23. května – včelařská pouť na Svatém Hostýně
  - 23. května - Kelč
  - 28. května – Vyškov (zpívání v rámci celorepublikové akce „Noc kostelů)
  - 30. května – Topolany, Dědice u Vyškova
  - 12. června – Bílovice
  - 13. června – Uherský Brod (jako hosté na setkání schol)
  - 19. června – jáhenské svěcení Pavla Martinky
  - 20. června – hrad Brumov („předskokani Evy a Vaška“)
  - 27. června – Turzovka „Živčákfest“ – (mezinárodní česko-slovenský festival)
  - 4. července – Kroměříž – Manželská setkání

Chceme se také podělit o velkou radost z vítězství. Hudební skupina „Paprsky“ vyhlásila muzikantskou soutěž, které jsme se zúčastnily. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – vlastní píseň a „Hosanovka“. Scholičce z Lidečka se podařilo v obou kategoriích obsadit první místa. Jako vítězové budeme vystupovat ve Zlíně na „Festivalu pod věží“, který se uskuteční o víkendu 1.-3. října 2010.

 


Fotogalerie: Scholička

/album/fotogalerie-scholicka/a153-ccholicka1-jpg/
/album/fotogalerie-scholicka/cimg0950scholicka2-jpg/
/album/fotogalerie-scholicka/img-6192-scolicka3-jpg/
/album/fotogalerie-scholicka/cimg0785scol4-jpg/
/album/fotogalerie-scholicka/a114scol5-jpg/
/album/fotogalerie-scholicka/a447schol9-jpg/
/album/fotogalerie-scholicka/img-6292schol10-jpg/
/album/fotogalerie-scholicka/a043schol11-jpg/
/album/fotogalerie-scholicka/a342schol12-jpg/
/album/fotogalerie-scholicka/cimg0763schol13-jpg/

—————