Na podzim roku 2021 zahájil papež František synodální proces, jehož cílem je analyzovat současný stav církve a nastavit nový směr, který bude reflektovat dnešní dobu. Naše farnost se do synody také zapojila – vzniklo 8 skupinek. Každá skupinka se setkala třikrát a debatovala o jednom z nabídnutých témat. Na závěr sestavili dokument, který shrnul to nejdůležitější. Cílem nebylo přicházet hned s řešeními, ale spíše pojmenovávat problémy a tím otevřít diskuzi o všem, čím farníci žijí, co je trápí nebo naopak, co jim dělá radost.

Letos na jaro byly všechny výsledné texty odeslány do Olomouce, kde se jimi zabýval tým, jehož cílem bylo vytvořit syntézu ze všech farností diecéze. Tento text pak postoupil o úroveň výše, kde se již na celostátní úrovni vytvořil celorepublikový výstup Synodálního procesu.

Jednoznačně zaznívá z různých míst, že by bylo škoda, kdyby pro nás synoda skončila. Naopak je potřebné, aby se obdobná diskuze stala přirozenou součástí života našich farností. Musíme se proto naučit více naslouchat sobě navzájem, nezlehčovat trápení druhých, vnímat problémy ve farnosti a snažit se hledat řešení.

 

Všichni moderátoři z naší farnosti se shodli na tom, že materiály poskytují mnohdy zajímavé podněty a že budou usilovat o to, aby se všemi výstupy zabývala pastorační rada v čele P. Petrem Martinkou. Podněty, které vyhodnotí jako přínosné a realizovatelné, pak budeme společně uvádět do života farnosti.

 

Pokud se chcete o celém procesu dozvědět více, můžete využít následující materiály:

Syntéza olomoucké diecéze  (dokument, který vznikl z výstupů skupinek v olomoucké diecézi)

Národní syntéza (dokument, který vznikl ze syntéz jednotlivých českých diecézí)

 

Základní informace

Průběh synodálního procesu

Biblické inspirace

10 témat (včetně podotázek)

 

 

V případě dotazů či připomínek se neváhejte obrátit na farního koordinátora synodálního procesu, kterým je Marek Filák (602 747 819 nebo filakm@email.cz).