Na začátku října zahájil papež František synodální proces, jehož cílem je analyzovat současný stav církve a nastavit nový směr, který bude reflektovat dnešní dobu. Celý proces začíná ve farnostech mezi laiky a bude postupovat na úroveň diecézí, poté kontinentů a nakonec proběhne univerzální biskupská synoda v Římě.

Nás teď čeká první fáze, kde bychom měli zpracovat za naši farnost výstup, který řekne, co nás trápí, co se nás silně dotýká. Jak vyzývá papež František, bylo by dobré, kdyby se zapojili všichni lidé bez rozdílu, tedy i ti, kteří jsou na okraji společnosti, ti, jejichž názor nebývá často slyšet. Synoda není určena pouze pro "vyvolené", ale pro kohokoliv, kdo se chce zapojit.

Pro usnadnění práce bylo připraveno 10 témat (okruhů), kterým se můžeme věnovat. Ve farnosti vzniknou malé skupinky a každá si vybere jedno téma, kterému se bude věnovat. Zapojit se můžete zapsáním do formulářů, které jsou v obou kostelích nejpozději do neděle 28.11.2021. Nabízíme vám 8 skupinek, které již mají přiděleného moderátora. Zapište se k jednomu z nich (v obou kostelích je stejný formulář). Tabulka beze jména je pouze jako rezerva, proto se do ní zapisujte až budou všechny moderované skupinky plné!

Práce ve skupince bude spočívat v diskuzi nad vybraným tématem a to v rámci cca 3 setkání, která proběhnou od prosince do konce ledna. Na závěr vypracuje moderátor každé skupinky zápis na jednu stranu A4, který zachytí ty nejdůležitější výstupy.

 

Pokud se chcete o celém procesu dozvědět více, můžete využít následující materiály:

Základní informace

Průběh synodálního procesu

Jak budou probíhat setkání

Biblické inspirace

10 témat (včetně podotázek)

 

V případě dotazů či připomínek se neváhejte obrátit na farního koordinátora synodálního procesu, kterým je Marek Filák (602 747 819 nebo filakm@email.cz).