Na začátku října zahájil papež František synodální proces, jehož cílem je analyzovat současný stav církve a nastavit nový směr, který bude reflektovat dnešní dobu. Celý proces začíná ve farnostech mezi laiky a bude postupovat na úroveň diecézí, poté kontinentů a nakonec proběhne univerzální biskupská synoda v Římě.

První fáze synodních skupinek ve farnosti je za námi. U nás působilo 8 skupinek, které se v průběhu prosince, ledna a února scházely a diskutovaly různá témata. Účastníci již vytvořili krátké shrnutí toho, co jim nejvíce leželo na srdci a tento text byl odeslán na olomoucké biskupství, kde bude synodní tým ze všech textů vybírat to nejdůležitější a připraví závěrečný výstup za celou naši diecézi.

Všichni moderátoři z naší farnosti se shodli na tom, že materiály poskytují mnohdy zajímavé podněty a že budou usilovat o to, aby se všemi výstupy zabývala pastorační rada v čele P. Petrem Martinkou. Podněty, které vyhodnotí jako přínosné a realizovatelné, pak budeme společně uvádět do života farnosti.

 

Pokud se chcete o celém procesu dozvědět více, můžete využít následující materiály:

Základní informace

Průběh synodálního procesu

Jak budou probíhat setkání

Biblické inspirace

10 témat (včetně podotázek)

 

V případě dotazů či připomínek se neváhejte obrátit na farního koordinátora synodálního procesu, kterým je Marek Filák (602 747 819 nebo filakm@email.cz).