Řeholníci naší farnosti

Garguláková Marie

Garguláková Marie
Milosrdné sestry sv. Františka Rodiště: Horní Lideč Místo působení: Olomouc   V klášteře jsem od roku 1990 u Milosrdných sester sv. Františka z Assisi (pravíja nám opavské, nebo také minoritky). Působím v Olomouci a pracuji jako zdravotní sestra u obvodního lékaře.  Jak jsem se dostala do kláštera? Napadlo mě: vlakem i...

—————

Kubicová Ludmila

Kubicová Ludmila
Společnost sester Ježíšových Rodiště: Lidečko Místo působení: Olomouc   Do této řehole jsem vstoupila ve svých 25 letech v roce 1992. Od roku 1998 jsem v sesterské komunitě v Ústí nad Orlicí a pracuji jako pastorační asistentka a katechetka ve farnosti Dolní Čermná.  Jak jsem se dostala do řeholní společnosti?...

—————

Kubicová Marie

Kubicová Marie
Společnost sester Ježíšových Rodiště: Lidečko Místo působení: Kožušany   Základem pro mě byla naše rodina, do které jsem se rodičům Karlovi a Ludmile narodila jako malý předvánoční dáreček v roce 1968. U své maminky jsem viděla lásku k Bohu, veliké nasazení pro nás, pro farnost i kostel a tatínek dobrák od kosti by také nikomu...

—————

Povalačová Anna

Povalačová Anna
Společnost sester Ježíšových Rodiště: Horní Lideč Místo působení: Olomouc   Mým rodištěm je Horní Lideč, a to dům nyní přímo naproti kostela, který tam byl později postaven. Tatínek v něm byl dlouhá léta kostelníkem. Ve svých 29 letech jsem v roce 1992 vstoupila do Společnosti sester Ježíšových a věnovala se následné formaci. Po...

—————

Ščotková Stanislava

Ščotková Stanislava
Milosrdné sestry svatého Kříže Rodiště: Lidečko Místo působení: Kroměříž   Přestože jsem za svůj život procestovala a proputovala spoustu krásných míst naší milé vlasti a něco i v zahraničí, to místo v Lidečku na kopci za drahou naproti kostela, kde jsem spolu se sestrami Maruškou a Jiřinkou vyrůstala, považuji za nejhezčí na...

—————

Sekulová Kateřina

Sekulová Kateřina
Společnost sester Ježíšových Rodiště: Lidečko Místo působení: Český Těšín   V roce 2022 tomu bude třicet let, co jsem vstoupila do Společnosti sester Ježíšových (SSJ). Musím podotknout, že povolává Bůh, ne člověk. Člověk se jen může stát nástrojem Božím. A když Bůh volá, nedívá se jako my. Mám na to? Nemám na to? On ví, proč danou osobu...

—————

Sekulová Růžena

Sekulová Růžena
Bosé karmelitky Rodiště: Lidečko Místo působení: Štípa   Už jako dítě jsem toužila pomáhat ubohým v té době mě zaujala postava Matky Terezy z Kalkaty (nyní již blahoslavené).  Čas dospívání jsem prožila spíše hledáním Boží vůle, objevováním a upevňováním vztahu s Kristem.  Když do Lidečka v roce 1993...

—————

Slováček Pavel

Slováček Pavel
Karmelitáni Rodiště: Lidečko Místo působení: Kostelní Vydří   Jmenuji se Pavel Slováček a narodil jsem se 1. 10. 1963 v Lidečku, kde jsem strávil i své dětství a dospívání. V 19 letech jsem odešel na vojnu a po dvou letech se z ní vrátil zpátky do Lidečka. Pak následovalo období zhruba šesti let, kdy jsem si uvědomoval, že je čas...

—————

Smolíková Jana

Smolíková Jana
Apoštolát svatého Františka Rodiště: Lidečko Místo působení: Praha- Dejvice   Již 13 let jsem sestrou Apoštolátu sv. Františka. Při vstupu do noviciátu jsem dostala řeholní jméno Consoláta, což znamená, že mým řeholním patronem je Duch Svatý Utěšitel (lat. Consolator). Není snadné jen v několika větách popsat to podivuhodné...

—————

Stachová Anna

Stachová Anna
Společnost sester Ježíšových Rodiště: Lidečko Místo působení: Praha   Narodila jsem se v roce 1971 manželům Ludmile a Antonínu  Stachovým jako páté dítě. Maminka, rozená Ščotková, se narodila v Lidečku a tatínek pocházel ze Slovenska, okres Senice. Po osmileté základní škole jsem se vyučila prodavačkou potravinářského zboží a...

—————

Zádrapa Jaromír

Zádrapa Jaromír
Salesiáni Dona Bosca Rodiště: Lidečko Místo působení: Řím   Byla to Boží Prozřetelnost, Boží vize se mnou, Jeho povolání, které mě dovedlo na tuto cestu. Díky Boží Moudrosti, která mě poslala do cesty dobré rodiče, sourozence, přátele, duchovní otce a matky, společenství a nakonec sama promlouvala skrze Boží Slovo, bylo skoro...

—————