Modlitby matek

 

Modlitby matek byly založeny v roce 1995 v Anglii. V té době dvě babičky, Veronika a její švagrová Sandra, obě z Anglie, pocítily touhu odevzdaněji se modlit za své děti. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech a zmírnit tak bolesti matek.


- MM se rozšířily do více než 70 zemí celého světa a zaznamenaly mnohé krásné ohlasy a vyslyšení.

- V naší farnosti se k této modlitbě každý týden setkávají od roku 2005 (v Lidečku) a 2009 (v Horní Lidči) dvě společenství. Od roku 2006 jednou za tři měsíce také společně s dalšími maminkami na Modlitebním triduu v kostele sv. Kateřiny v Lidečku.

- Při našich setkáních se sjednocujeme navzájem v modlitbě a během setkání ukládáme jména našich dětí do košíčku k patě kříže, abychom je nabídly do Ježíšovy péče. Dočkaly jsme se mnoha vyslyšených proseb.

- Členky společenství "Modlitby matek" přicházejí z různých církví, kultur a zemí, a tak se jednotlivá setkání mohou obsahově odlišovat. Proto by některé skupiny měly strávit nějaký čas v modlitbách a chválách, jiné rozjímáním o Ježíšově životě při modlitbě růžence, jiné mohou setrvat déle v naslouchání Pánu a čtení Jeho Slova… Žádáme Ducha sv. o vedení. Ani dvě setkání nejsou stejná. Duch sv. zná potřeby každé skupiny, takže se otevřme a buďme plny očekávání.

Co je u všech skupinek stejné:

Vždy prosíme Ducha svatého:

aby vedl naše setkání,
za ochranu před vším zlem,
za odpuštění,
abychom byli v jednotě (jedno srdce jedna mysl).

Chválíme Boha písněmi a modlitbami.

Prosíme za jednotu se všemi skupinkami hnutí "Modlitby matek".

Čteme z písma svatého.

Děkujeme Bohu za dar mateřství.

Vložíme lístky se jmény našich dětí do košíčku u paty kříže a v srdci je svěřujeme do Pánovy péče.

Na setkání používáme

malý stůl, na který pokládáme kříž – připomínku našeho Spasitele

svíčku – Ježíš je světlo světa

Bibli – On je živé Slovo

malý košík, který má být položen pod křížem, do něho se ukládají jména našich dětí na malých lístečcích.

 

- Na vytvoření skupinky stačí dvě matky (nejvyšší počet je osm).

- Setkáváme se jednou týdně. Máme přísnou zásadu mlčenlivosti, to znamená, že s čím se matky při setkání svěří, nesmí být vyneseno. Když se matky naučí důvěřovat jedna druhé skrz modlitbu a sdílení, jejich břemeno se stane lehčím.

- Když utvoříte skupinku, prosím, spojte se s koordinátorkou:

Růžena Fialová, mobil 774 618 822 (T-mobile), 608 618 822 (Vodafone)
E-mail: hnuti-mm@email.cz


Rády vás přivítáme v MM, poradíme vám a budeme vám posílat naše zpravodaje, které vás budou informovat o nových skupinách a o mnoha vyslyšení, také na požádání vám můžeme zaslat brožurku se základními modlitbami MM.

Více informací o hnutí „MODLITBY MATEK“ můžete získat na adrese:


Mothers Prayers of the Solace community , P.O.Box 416, Sevenoaks,
Kent TH14 6WE

Kontaktní adresa v České republice:
P.O.Box 2 , nám.Svorností 6, 616 00 Brno 16
Pro osobní setkání : Brno, Jakubská 11, tel. 511 111 689
E-mail: hnuti-mm@email.cz


MODLITEBNÍ TRIDUUM

Tři dny modliteb se konají v kostelech celého světa, kde se zapojili do Modliteb matek. Jednou za čtvrt roku se matky po tři dny – pátek, sobota, neděle spojují v modlitbách na stejný úmysl. Je to čas milostí.

V pátek odprošujeme Pána za naše vlastní hříchy, proto se soustředíme na modlitbu odpuštění a lítosti. Ve chvílích odevzdávání se děti, ale naše hříchy.

V sobotu se modlíme za ty, kteří ubližují nám a našim dětem. Prosíme Pána o odpuštění pro ně. V části odevzdání prosíme za tyto lidi.

V neděli chválíme Pána a děkujeme za vše, co dělá v našich životech. Odevzdáváme lísteček se jmény svých dětí. U dítěte, které si založilo rodinu dopíšeme jméno snachy, zetě, z druhé strany napíšeme jména jejich dětí, můžeme napsat i sebe, svého manžela nebo děti, které nám obzvláště leží na srdci (křestní děti, adoptované děti i na dálku, děti, které se nemohly narodit – spontánní potrat, interrupce…).
 

MODLITBY MATEK.doc (31,5 kB)