Pořad bohoslužeb 26. 10. 2014

 
26.10. T Ř I C Á T Á N E D Ě L E V M E Z I D O B Í 
  LIDEČKO 7:30  za + Miloslava Pavlíka, + rodiče z obou stran
 a Boží požehnání pro živé rodiny 
  HORNÍ LIDEČ 9:00  za + rodiče Bělotovy, + syna Josefa, + švagrové
 a Boží požehnání pro živou rodinu 
  LIDEČKO 10:30  za dvoje + rodiče, jejich 2 + syny,
 snachu, vnuka a duše v očistci 
  LIDEČKO 14:00  svátostné požehnání
27.10. Pondělí 
  LIDEČKO 7:30  za + rodiče Čížovy a Filákovy
 a Boží požehnání pro živou rodinu 
  HORNÍ LIDEČ 9:00  za živou a + rodinu Matyášovu 
28.10. Úterý Svátek SV. ŠIMONA A JUDY, apoštolů 
  LIDEČKO 17:00  za padlé v 1. světové válce 
29.10. Středa 
  LIDEČKO 18:00  na poděkování za 85 let života s prosbou
 o Boží požehnání pro celou živou rodinu 
30.10. Čtvrtek 
  LIDEČKO 18:00  za + manžela Františka, živou a + rodinu 
31.10. Pátek
  LIDEČKO 17:30  za + Josefa Maňáka (1. výročí) 
  LIDEČKO 18:00  na poděkování za 60 let společného života
 s prosbou o Boží požehnání do dalších let 
1.11. Sobota SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
  LIDEČKO 7:30  za + rodiče Brhlovy, vnučku, zetě, živou a + rodinu 
  HORNÍ LIDEČ 9:00  za + Janu Kamasovu, její + rodiče a živou rodinu 
  LIDEČKO 10:30  na poděkování Bohu za dožitá léta 
2.11. NEDĚLE - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
  LIDEČKO 7:30  za všechny + z Lidečka a duše v očistci 
  HORNÍ LIDEČ 9:00  za všechny + z Horní Lidče a duše v očistci 
  LIDEČKO  15:00  na úmysl Svatého Otce 

Ohlášky – Lidečko a Horní Lideč 30. neděle v mezidobí 26. října 2014

Slavnost posvěcení kostela, je dnes v Lidečku, není znám den jeho posvěcení jen rok 1511.

Sbírka na Misie minulou neděli činila 82600,-Kč. Pán Bůh zaplať.

V den státního svátku 28.10. vzpomeneme při mši sv. v 17.00 v Lidečku padlé v 1. světové válce, příbuzní padlých mohou při mši sv. zapálit za ně svíce, která budou hořet u oltáře a pak se přenesou k pomníku padlých.

Den půstu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině vyhlašují naši biskupové na pátek 31. října.

Slavnost všech svatých v sobotu 1.listopadu, bohoslužby budou jako v neděli!

Vzpomínka všech věrných zemřelých příští neděli, ranní mše sv. v Lidečku zůstává, v H. Lidči po mši sv. v 9.00 bude společný průvod na hřbitov a dušičková pobožnost. Hrubá mše sv. v Lidečku bude až v 15.00 a po ní bude průvod na hřbitov a pobožnost. Mše sv. na Pulčinách příští neděli nebude.

Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, můžeme získat prvních osm listopadových dnů. Podmínkou je: přijetí svátosti smíření, Eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba) Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé. Od poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné odpustky pro duše v očistci získat návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry. Předpokladem je, být ve stavu milosti, mít úmysl odpustek získat a nemít sebemenší zalíbení v hříchu. Zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí. Každý den získáme vždy jen jeden plnomocný odpustek. když přijmeme Svátost oltářní a pomodlíme se dané modlitby Pokud nebudeme v milosti posvěcující, nemají modlitby pro naše zemřelé účinek.

Zpovídání Lidečko Horní Lideč

čtvrtek 30. 10.     L: 19:00 - 21:00 / P. Josef +1 -

pátek 31. 10.       L:  9:00 - 11:30 / P. Josef +2       HL :14:00 - 15:00 / P. Josef

sobota 1. 11.       L:  11:30 - 12:00 / P. Josef          HL: 14:00 - 15:00 / P. Josef

neděle 2. 11.       L:  14:00 - 15:00 / P. Josef -

Úklid kostela prosíme v sobotu v 8:00 obyvatele domů 241 – 260.

Zkouška sboru na hody bude v pondělí v 19:30 v Lidečku na faře.

8. setkání schol v Lidečku bude v sobotu 15.11. Prosím o podporu této akce, zejména štědré dárce, kteří mohou přispět na režijní náklady.

Adventní duchovní obnovu pro naši farnost, ale i s nabídkou pro okolí plánujeme v sobotu 13. prosince. Bude to celodenní akce v KD, od 8:30 s třemi bloky přednášek, konferencí, obědem a závěrečnou mší sv. v 16:00 v kostele.

Úmysly mší sv. - intence, bude nyní zapisovat jen kněz po mši sv. Má právo z pro něj vážných důvodů úmysl přeložit, nebo stylisticky upravit! Na první pololetí roku 2015 se začne zapisovat od 13. prosince.

Duchovní cvičení pro křesťanské obchodníky, manažery, podnikatele a samostatně výdělečné činné osoby i pro jejich rodinné příslušníky pořádá ve dnech 27. - 30. listopadu 2014 na Velehradě sdružení Kompas. Na téma „Podnikat s Josefem z Nazareta“ bude přednášet P. Josef Čunek, SJ.

Duchovní obnova pro vdovy a vdovce k ukončení církevního roku a vstupu do adventu bude v exercičním domě Stojanov na Velehradě ve dnech 21. - 23. listopadu 2014. Povede ji Mons. Vojtěch Šíma. Přihlášku je třeba odeslat nejpozději 13. listopadu.