Změna administrátora farnosti Lidečko

19.10.2014 13:18

Ke dni 20. 10. 2014 došlo ke změně administrátora farnosti Lidečko. P. Jan Ston odchází do farnosti Morkovice a místo něj nastoupil P. Josef Červenka.

Otci Janovi děkujeme za jeho obětavou službu a za vše, co pro naši farnost udělal. Přejeme Boží požehnání do všeho konání.

Otci Josefovi přejeme, aby u nás nalezl místo, kde bude moci uskutečňovat Boží plány a lidi, kteří mu budou nápomocní.

—————

Zpět