Živý Betlém v Horní Lidči

05.01.2011 07:48

Živý Betlém Horní Lideč 2010

Během Vánočních svátků jsme mohli shlédnout příběh o Ježíšově narození v podání dětí a mladých lidí z naší farnosti. Živý Betlém proběhl v Horní Lidči na prostranství před kostelem sv. Václava dne 26.12.
Na představení, které trvalo necelou hodinu, se podílelo zhruba 20 herců a bylo proloženo troubením, zpěvem písní a koled, za doprovodu zkušených muzikantů. Cílem nás všech bylo oživit tento příběh, příběh Ježíšova narození, a přinést radost a pokoj všem lidem dobré vůle při společném setkání.
Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli, hercům, zpěvákům, obci Horní Lideč za finanční podporu a zejména těm, jejichž pomoc není zřejmá na první pohled, ale bez nichž bychom se neobešli. Velké díky patří také za zapůjčení zvířat, bez kterých si betlémskou krajinu nelze představit.
Výtěžek z prodeje vánočního lahodného punče činí 3 954 Kč a poputuje na podporu nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích. Také tímto děkujeme!

L.M. 

—————

Zpět