Zasvěcení rodin Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

12.06.2015 22:40

Zasvěcení koná kněz v domě rodiny. Součástí obřadu je požehnání obrazu nebo sošky Nejsvětějšího Srdce Páně popřípadě i Neposkvrněného srdce Panny Marie. Za přítomnosti celé rodiny vykoná kněz požehnání obrazu a modlí se s rodinou dle obřadu "Intronisace Srdce Páně v rodině" zásvětnou modlitbu.

Jaký je účel a smysl zasvěcení rodin? Účelem zasvěcení je probudit a obnovit pravou zbožnost v rodinách. I rodina má vyznat, že jejím středem a Králem je Srdce Páně. Budeli obnovena rodina, bude obnoveno i království Ježíše Krista, které na světě založil. Ježíši Kristu musí být vráceno království v lidské společnosti. A vliv rodiny na celý společenský život je zřejmý. Bude-li rodina proniknuta zásadami Ježíšova Srdce, pak velmi snadno bude obnovena a obrozena celá lidská společnost.

Více informací naleznete  v příloze .

—————

Zpět