Velikonoční bohoslužby

17.04.2014 15:35


Kéž velikonoční radost vstoupí do našich srdcí a uzdraví všechny bolesti, které nám život přináší.

Na zelený čtvrtek bude v Lidečku po mši svaté adorace a celonoční bdění.

Na bílou sobotu bude do 16:00 možnost modlitby u Božího hrobu v Lidečku i v Horní Lidči.

 

17. 4. Zelený čtvrtek

16:30 Horní Lideč mše svatá

18:30 Lidečko mše svatá

 

 

18. 4. Velký pátek

den přísného postu

8:00 Lidečko společná modlitba breviáře

15:45 Horní Lideč pobožnost křížové cesty

16:30 obřady Velkého pátku

17:45 Lidečko pobožnost křížové cesty

18:30 Lidečko obřady Velkého pátku

 

19. 4. Bílá sobota - velikonoční vigilie

8:00 Lidečko společná modlitba breviáře

19:30 Horní Lideč Velikonoční vigilie

22:00 Lidečko Velikonoční vigilie

 

20. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

7:30 Lidečko mše svatá

9:00 Horní Lideč mše svatá

10:30 Lidečko mše svatá

14:30 Lidečko svátostné požehnání

 

21. 4. Velikonoční pondělí

7:30 Lidečko mše svatá

9:00 Horní Lideč mše svatá

10:30 Lidečko mše svatá

 

—————

Zpět