Svatý otec pozdravil naše poutníky na generální audienci 2. 5. 2012 v Římě

03.05.2012 13:00

Benedikt XVI.: Zmrtvýchvstalý shromažduje národy ve svátosti svého Těla a své Krve

Vatikán. Na dnešní generální audienci Svatého otce přišlo na náměstí sv. Petra asi 40 tisíc poutníků, mezi nimiž byla i početná skupina věřících z České republiky, kterou papež pozdravil česky. Ve své katechezi Benedikt XVI. rozvíjel téma modlitby a duchovního života v prvotní církvi, konkrétně svědectví a modlitbu prvního křesťanského mučedníka sv. Štěpána. V samotném závěru papež řekl:

Drazí bratři a sestry, svědectví svatého Štěpána dává naší modlitbě a našemu životu několik indikací. Můžeme se ptát: odkud tento první křesťanský mučedník vzal sílu, aby mohl čelit svým pronásledovatelům a dospět až k darování sebe samého? Odpověď je jednoduchá: ze svého vztahu s Bohem, ze svého společenství s Kristem, z rozjímání o dějinách spásy a odezíráním Božího jednání, které dosáhlo vrcholu v Ježíši Kristu. Také naše modlitba musí být živena nasloucháním Božího Slova ve společenství s Ježíšem a Jeho církví.

V dějinách vztahu lásky mezi Bohem a člověkem spatřuje dále svatý Štěpán předobraz Ježíšovy osoby a poslání. On, Boží Syn, je chrámem, který „není učiněn lidskýma rukama“ a ve kterém se nám přítomnost Boha Otce natolik přiblížila, že vstoupila do našeho lidského těla, abychom byli přivedeni k Bohu a byla nám otevřena nebeská brána. Naše modlitba proto musí být rozjímáním Ježíše po Boží pravici, Ježíše jakožto Pána naší, mojí každodenního existence. V Něm se pod vedením Ducha svatého můžeme také my obracet k Bohu, vstoupit s Ním do reálného kontaktu, v důvěře a s odevzdaností dětí, které se obracejí k Otci, jenž je má nekonečně rád.

PLNÉ ZNĚNÍ katecheze Benedikta XVI. je ZDE

Věřící z naší vlasti oslovil papež česky:

Srdečně zdravím poutníky z České republiky, zejména z farností Lidečko a Hovězí. Ať vaše pouť k hrobům apoštolů v této radostné velikonoční době odejme všechny obavy. Kéž vám dodá odvahu radostně hlásat a svědčit, že Kristus vstal z mrtvých. Ať setkání s tradicí Věčného Města posílí vaši víru a podnítí duchovního růst. Všem vám žehnám.

—————

Zpět