SMS služba. Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly...

02.11.2011 08:30

SMS služba

731 731 800

Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly...


Při naší práci máme možnost naslouchat mnoha životním příběhům, které prožíváte vy či vaši blízcí, vaši přátelé. Jen krátký okamžik mnohdy změní naše životy a my se ocitáme v situacích, které jsou pro člověka těžkým křížem. Jindy tíha kříže narůstá pozvolna a my máme pocit, že už dál nemůžeme. Je mnoho toho, co leží člověku na srdci, je mnoho toho, s čím potřebujeme pomoci. Avšak vědomí, že na mě v modlitbě myslí někdo, komu na mě záleží, je posilující. Vědomí, že mám koho požádat, aby v modlitbě nesl se mnou kříž, je zdrojem radosti.

Nabízíme vám proto možnost zasílat nám prosby, úmysly, za které chcete, aby se členové našeho Centra společně s vámi modlili. Každý 1. čtvrtek v měsíci bude na Arcibiskupství olomouckém sloužena P. Petrem Bulvasem  mše svatá na tyto úmysly a také za každého z vás, který se na nás obrací. Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800* (tento způsob vám nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání prosby na e-mailovou adresu rodina@arcibol.cz, přičemž zajistíme, že vaše prosby nebudou nikde zveřejněny.

*upozorňujeme, že na toto číslo nelze volat (je určeno pouze pro přijímání SMS)
 

—————

Zpět