Restaurování obrazu Svatého Václava

05.01.2012 13:45

Restaurování obrazu svatého Václava


Jedná se o olejomalbu na plátně v barokním stylu, která je datována na konec 17. století, autor je neznámý. Svatý Václav je zde zobrazen s knížecími atributy ( knížecí čapka, hermelínový plášť). Figura svatého Václava se pravou rukou opírá o štít s Přemyslovskou orlicí a zároveň drží palmovou ratolest, jako symbol mučednictví pro Krista. K témuž také odkazuje červená barva pláště. V pozadí jsou namalováni dva andělé držící rovněž atributy vztahující se k Václavovu životu. Meč jako symbol knížecí moci a vavřínový věnec odkazující k vítězství, kterého svatý Václav dosáhl oslavením v nebi. Dramatické natočení figury svatého Václava je výrazem jeho pokory.
Restaurování a konzervace tohoto památného obrazu stály 46 400,- Kč.
Z toho bylo zaplaceno 25 000,- Kč z dotací Zlínského kraje, z fondu kultury na obnovu kulturních památek. Dále částkou 10 000,-Kč přispěla obec Lidečko. Zbývající část uhradila farnost.
Restaurátorské práce provedl Mgr.A. Radek Petříček a DiS. Michal Šelemba.
Děkujeme všem dárcům a také restaurátorům za zdárné zrestaurování tohoto díla.

—————

Zpět