RESTAUROVÁNÍ 14 OBRAZŮ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

30.11.2011 09:46

RESTAUROVÁNÍ 14 OBRAZŮ KŘÍŽOVÉ CESTY V KOSTELE V LIDEČKU
Restaurátorské práce provedla paní MgA. Kateřina Čiháková Myšková, akademická sochařka, restaurátorka a paní Eva Kolmanová, akademická malířka.
Celkové náklady na restaurování činily 326.700,-Kč.
Z toho 130.000,-Kč bylo zaplaceno z dotací Zlínského kraje na obnovu kulturních památek a  140.000,-Kč darovala obec Lidečko.
Zbytek uhradila farnost Lidečko.
Touto cestou všem zúčastněným děkujeme a jsme rádi, že se restaurování těchto obrazů povedlo a obrazy jsou na svém původním místě.

 


—————

Zpět