Program lidových misií v naší farnosti

14.06.2013 08:18

Přijměte pozvání na LIDOVÉ MISIE, které proběhnou v naší farnosti ve dnech 22. - 30. června 2013.„Copiosa apud Eum redemptio“ (Ž 130,7) „Hojné je u Něho vykoupení“


LIDEČKO: farní kostel 22. – 30.6. 2013
SOBOTA 18:00 Zahájení lidových misií - mše sv. s misijní promluvou
NEDĚLE
7:30 „JAKÝ JE NÁŠ BŮH?“ - mše sv. s misijní promluvou
10:30 „JAKÝ JE NÁŠ BŮH?“ - mše sv. s misijní promluvou
11:30 „Dvěma pánům nelze sloužit“ – I. setkání pro mladé lidi
15:00 „Zadáno pro ženy“ - katecheze
PONDĚLÍ
8:00 Škola modlitby
8:30 „HŘÍCH ČLOVĚKA A…“ - mše sv. s misijní promluvou
18:00 Škola modlitby
18:30 „ …SPÁSA V JEŽÍŠI KRISTU“ - mše sv. s misijní promluvou
19:30 „Zadáno pro muže“ - katecheze
ÚTERÝ
16:30 „Zadáno pro děti“ – setkání s misionáři
18:00 Škola modlitby
18:30 „MISIJNÍ SLAVNOST SMÍŘENÍ“ - mše sv., obětovaná na smír
19:30 „O zpovědi, jako o svátosti smíření“ - katecheze
STŘEDA
8:00 Škola modlitby, svátost smíření
8:30 „O CÍRKVI“ - mše sv. s misijní promluvou
18:30 „O POSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA“ - mše sv. s mis. proml.
19:30 „Beseda s misionáři“ - odpovědi na dotazy z misijní ankety
ČTVRTEK
18.30
„EUCHARISTICKÁ SLAVNOST“ - mše sv., na závěr adorace
PÁTEK
8:00 Novéna k P. Marii Matce Ustavičné Pomoci
8:30 „POMOC V UTRPENÍ“ - mše sv. s pomazáním nemocných
18.30 „BÝT SVĚTLEM A SOLÍ“ - mše sv., doprovází místní schola
19:30 „Láska, vztahy, povolání“ – II. setkání pro mladé lidi
SOBOTA
18:30
„MĚJTE LÁSKU!“ - mše sv. s obnovou manželských slibů
20:30 Pozvánka na dobrý film (138 min.)
NEDĚLE
7:30 „KRISTŮV KŘÍŽ“ - mše sv. s misijní promluvou
10:30 „KRISTŮV KŘÍŽ“ - mše sv. s misijní promluvou, posvěcení misijního kříže a závěr lidových misií


HORNÍ LIDEČ: kostel 22. – 30.6. 2013
NEDĚLE
9:00 „JAKÝ JE NÁŠ BŮH?“ - mše sv. s misijní promluvou
10:00 „Dvěma pánům nelze sloužit“ – I. setkání pro mladé lidi
17:00 „Zadáno pro ženy“ - katecheze
PONDĚLÍ
16:30 „Zadáno pro děti“ – setkání s misionáři
18:00 Škola modlitby
18:30 „HŘÍCH ČLOVĚKA A SPÁSA V JEŽÍŠI KRISTU“ - mše sv.
19:30 „Zadáno pro muže“ - katecheze
ÚTERÝ
8:00 Škola modlitby
8:30 „OBRÁCENÍ A POKÁNÍ“ - mše sv. s misijní promluvou
18:00 Škola modlitby
18:30 „MISIJNÍ SLAVNOST SMÍŘENÍ“ - mše sv., obětovaná na smír
19:30 „O zpovědi, jako o svátosti smíření“ - katecheze
STŘEDA
18:30
„O POSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA“ - mše sv. s mis. proml. 19:30 „Beseda s misionáři“ - odpovědi na dotazy z misijní ankety
ČTVRTEK
8:00 Škola modlitby
8:30 „BIBLE – SLOVO OD BOHA“ - mše sv. s misijní promluvou
18:30 „EUCHARISTICKÁ SLAVNOST“ - mše sv., na závěr adorace
PÁTEK
18:30
„BÝT SVĚTLEM A SOLÍ“ - mše sv., doprovází místní schola 19:30 „Láska, vztahy, povolání“ – II. setkání pro mladé lidi
SOBOTA
8:00 Novéna k P. Marii Matce Ustavičné Pomoci
8:30 „PANNA MARIA“ - mše sv. s pomazáním nemocných
18:30 „MĚJTE LÁSKU!“ - mše sv. s obnovou manželských slibů
NEDĚLE
9:00
„KRISTŮV KŘÍŽ“ - mše sv. s misijní promluvou, posvěcení
misijního kříže a závěr lidových misií


Udělování svátosti smíření: středa až sobota ráno během programu a večer hodinu před
zahájením programu v kostele.
Prosíme, nepořizujte během misií vlastní zvukové nahrávky.
Během misijního týdne se ruší všechny ostatní aktivity ve farnostech, soustředíme se
hlavně na duchovní obnovu.

—————

Zpět