PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ V LIDEČKU

09.07.2011 12:11

proběhla 9. července 2011

Ať dobrotivý Pán žehná Vám, kdo jste společně se mnou přišli poděkovat za dar kněžství, a ať štědře odmění všechny, kdo jste mě modlitbou, obětí a podporou provázeli v čase přípravy.


P. Pavel Martinka


DEO GRATIAS

P. Pavel Martinka se narodil 26. října 1982 manželům Jiřině a Jaroslavu Martinkovým. Své dětství a mládí prožíval spolu se svými staršími sourozenci Miroslavou a Jaroslavem v Lidečku.Již od útlého věku byl vychováván a veden ve víře k Pánu
Bohu příkladem maminky a tatínka, který bohužel zemřel v roce 1991. Ve svých 5 letech začal ministrovat. Základní školu navštěvoval nejprve v Lidečku, později v Horní Lidči. Po ukončení základní školy studoval Integrovanou střední školu ve Valašském Meziříčí v oboru strojní mechanik. Po maturitě pracoval jeden rok jako obsluha CNC stroje ve Valašském Meziříčí. Již během studia na střední škole zaslechl volání ke kněžství, ale až během práce podal přihlášku do Kněžského semináře v Olomouci. A tak v roce 2004 nastoupil do Teologického konviktu v Olomouci a v následujícím roce do Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, aby se po dobu pěti let studiem teologie a duchovním zráním připravil pro kněžskou službu. Po 2. ročníku v semináři pracoval rok jako ošetřovatel v ústavu sociální péče na Velehradě. Na konci pátého ročníku, 19. června 2010, byl otcem biskupem Josefem Hrdličkou vysvěcen na jáhna. Svou roční jáhenskou praxi prožil ve farnosti Kojetín. Dne 25. června 2011 byl otcem arcibiskupem Janem Graubnerem vysvěcen na kněze.


Kněží, kteří působili v lidečské farnosti v 19. - 21. století

Leopold Krybus 1896 – 1899
Karel Dřímal 1899 – 1900
Rudolf Holub 1900 – 1913
Josef Sedláček 1900 – 1903
Jan Hoférek 1903 - 1907
Vincenc Kovář 1907 – 1910
Alois Kopecký 1910 - 1910
Josef Blažek 1910 – 1915
Jan Rýc 1913 – 1939
Štěpán Nevrlý 1915 – 1922
František Zýbal 1923 – 1924
Arnošt Gregor 1926 – 1927
Vojtěch Král 1927 – 1931
Josef Bečica 1931 – 1932
Václav Pešat 1932 – 1933
Kristián Hering 1933 – 1935
Martin Neduchal 1935 – 1936
Antonín Urban 1936 – 1939
Antonín Urban 1940 – 1954
Rudolf Adámek 1954 – 1954
Jan Janyška 1940 – 1943
František Hučín 1943 – 1945
Jan Mareček 1945 – 1953
Josef Jošek 1953 – 1953
Karel Plevák 1954 – 1987
Antonín Koman SDB 1987 – 1988
Josef Čunek SJ 1988 – 1992
Jiří Šolc SJ 1992 – 1995
František Kuběna SJ 1995 – 2005
Vladimír Tomeček SJ (kaplan)
Ivan Fišar 2005 - 2006
Jan Bleša (kaplan) 2005 – 2007
Anton Kasan 2006 - 2009
Jaroslav Špargl (kaplan) 2007 - 2008
Karel Hořák (kaplan) 2008 - 2009
Jan Ston 2009

 

Kněží pocházející z farnosti Lidečko

Josef Brhel – primice 1936
Jan Brhel – primice 1942
Alois Juráň – primice 1973
Ladislav Švirák – primice 2000
Jaromír Zádrapa – primice 2001
Pavel Martinka – primice 2011

 

—————

Zpět