Pozdrav od P. Josefa

21.11.2015 20:23

Drazí farníci,

přeji vám požehnanou neděli Ježíše Krista Krále a zároveň hodovou Kateřinskou neděli. Mše sv. tuto neděli bude celebovat Mons. Josef Nuzík, generální vikář z Olomouce.

Děkuji všem vám, kteří jste na mě v nemoci vzpoměli a pomáhali svou modlitbou. Vaše podpora, zavolání na mobil, sms, nečekané a o to víc milé návštěvy jsou pro mě povzbuzením a velmi si toho vážím. Po propuštění z nemocnice v pátek 13. 11. jsem do úterý 17.11. rehabilitoval v soukromí  u svého operatéra v Hořicích a teď již marodím doma v Újezdci. V týdnu mi budou tahat stehy a počítám, že bych začátkem adventu ukončil neschopenku a vrátil se na faru do Lidečka. 

Děkuji těm, kteří zastoupili při výuce náboženství i kněžím, kteří přijížděli sloužit mši sv.

Tento týden oslavíte sv. Kateřinu, hlavní patronku naší farnosti a zároveň adorační den. Původně měla být ranní mše sv. v 10:30 za účasti otce biskupa Josefa Hrdličky, který se, ale pro nemoc omluvil. Ranní mše sv. bude již v 9:00 za účasti všech kněží děkanátu. Hlavním celebrantem bude rodák z Lidečka P. Ladislav Švirák dómský farář v Olomouci, který bude sloužit i večerní mši v 18:00 na závěr adoračního dne. Účastněte se prosím v hojném počtu adoračního dne a přicházejte se po celý den poklonit eucharistickému Kristu. Rozpis adoračních služeb bude u obětních darů.

S pozdravem a požehnáním P. Josef

—————

Zpět