Poutní zájezd farnosti do Polska

26.09.2011 08:37

Milí farníci a konkrétní účastníci poutního zájezdu!

  Píši sama za sebe, ale myslím, že i za jiné poutníky. Díky Bohu jsme mohli ve zdraví, krásném počasí a dobré náladě, prožít 3 dny u našich sousedů v Polsku. Poznat, alespoň v krátkosti významná poutní místa a zamyslet se nad zbožností a úctou k Bohu polského národa. První den jsme začali s prohlídkou Osvětimi, kde jsme si uvědomili, čeho všeho je schopen člověk, který se nechá ovládat zlem a jak asi museli lidé na těchto místech strašně trpět. Dále jsme odpoledne navštívili Wadovice, kde je rodný dům bl. Jana Pavla II. a kostel hned vedle jeho domu, kde bl. Jan Pavel II. prožíval část svého života. Večer jsme se ubytovali v Kalwarii Zabrydovské. Je to nádrehně umístěné poutní místo, v jehož areálu se nachází řád Bernardínů. Po večerní prohlídce a křížové cestě jsme ulehli k zaslouženému odpočinku. Ráno nám otec Jan, ve zdejší krásné kapli, odsloužil mši svatou. Posnídali jsme a vyrazili na další poutní místo, které se jmenuje Lagiewniky. Zde se nachází kostel, ve kterém jsou mimo jiné uloženy ostatky svaté sestry Faustyny Kowalské. Celé dopoledne jsme prožili na tomto nádherném místě. Odpoledne jsme pokračovali prohlídkou polského Krakowa, konkrétně hradu Wawel a kostela na náměstí, kde je největší dřevěný oltář. Večer jsme se již ubytovali v Czenstochowe,přímo v poutním domě na Jasné Gore. Hned po večeři jsme se šli seznámit s tímto poutním místem a den jsme ukončili společnou modlitbou růžence v kapli, která se nacházela v poutním domě, kde jsme byli ubytováni. Ve svátek Povýšení Svatého kříže nám otec Jan odsloužil mši svatou v kapli Panny Marie Růžencové a celé dopoledne nám posloužilo k prohlídce těchto míst, která jsou také úzce spjata s bl.Janem Pavlem II. Zdejší pobyt jsme zakončili společnou křížovou cestou a vydali se směrem k domovu.

    Velké poděkování patří především Bohu, Panně Marii za její ochranu. Dále otci Janovi, který nás doprovázel a byl iniciátorem této poutě. V neposlední řadě cestovní agentuře Miklas tour, která se o vše postarala. Nesmím zapomenou ani na naši průvodkyni paní PhDr. Ciglovou a řidiče pana Štefla. Tedy ještě jednou velký dík všem!!!

   L

—————

Zpět