Pouť po Jižních Čechách

25.06.2014 13:22

Ve čtvrtek 12.6 se naše farnost ze 70 poutníky vydala na poutní zájezd dvěma autobusy. Vyjíždíme v šest hodin ráno směrem na Brno 140km a první naše zastávka v klášteře Rajhrad. V autobusech po celou dobu panovala příjemná atmosféra.

Benediktinský klášter v Rajhradě

Leží v Jihomoravském kraji 12km od Brna.  Klášter založený dle tradice v roce 1045. Benediktýni se řídí řeholí svatého Benedikta z Nursie. Součást tvoří kostel sv. Petra a Pavla a je trvale využíván k bohoslužbám. Architektem se stal Jan Blažej Santini.

Celý areál je chráněn jako kulturní památka České republiky a nachází se v něm Památník písemnictví na Moravě: který byl pro veřejnost otevřen 1.července 2005. Návštěvníkům nabízí stálou expozici knih zahrnující nejvýznačnější osobnosti literatury na Moravě od 9. do 20. století. Knihovna má na 65 000 svazků.

Dále jedeme směrem na Příbram 260 km, kde druhou naší zastávkou byla Svatá hora u Příbrami.

Svatá hora u Příbrami

Jedno z nejznámějších poutních míst ve střední Evropě. Roku 1348 jí daroval Karel IV. pražskému arcibiskupovi Arnoštovi z Pardubic. Barokní areál Svaté Hory tvoří obdélný komplex ambitů se čtyřmi kaplemi v rozích (Plzeňská, Pražská, Březnická a Mníšecká kde je stálá výstava betlémů).

Plány pravděpodobně vyhotovili význační architekti C. Lurago a G. D. Orsi. V roce 1632 zde došlo k  zázračnému uzdravení slepého J. Procházky.  Roku 1861 byl areál předán Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristům, kteří zde s výjimkou let 1950-1990 působí dodnes. Kongregaci založil sv. Alfons z Liguori.

V roce 1905 byl udělen kostelu papežský titul „Basilica minor.“ Bazilika je zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie. Uvnitř kostela je stříbrný tepaný hlavní oltář od roku 1684 s lidovou gotickou soškou Panny Marie Svatohorské, která byla v roce 1732 korunována.

Kdo jste ještě na Svaté Hoře nebyli, můžete ji navštívit alespoň virtuálně. Tyto stránky Vám umožní prohlédnout si nejenom veškeré vzácné objekty, ale i skrytá zákoutí tohoto významného poutního místa.

Štěkeň

Raně barokní zámek se nachází mezi Strakonicemi a Pískem. Tento zámek koupili v roce 1921 řádové sestry Ústavu anglických panen a zřídily zde klášter řeholnic Congregatio Jesu, které zde působily i v době komunismu. Nyní je zde 12 sester.

Lomec

Krásné a vzácné jihočeské mariánské poutní místo, ukryté uprostřed lesů. Barokní kostel neobvyklého tvaru, kruhový s oltářem uprostřed, zde stojí přes 300 let, aby všem příchozím zvěstoval své poselství:

„Je tu Matka, která miluje své děti a provází je na všech jejich cestách.“

Tuto zkušenost udělal i hrabě Karel Filip Buquoy, který byl spolu s mnoha dalšími zachráněn od ztroskotání při plavbě na moři. Kostel je zasvěcen jménu Panny Marie. V interiéru kostela dominuje zmenšená kopie oltáře ze Svatopetrské baziliky v Římě. Oltář je celý vyřezávaný ze dřeva, který zhostil řezbář Jan Wauscher z Lince.

Kolem oltáře se tyčí 4 mohutné sloupy kde ve vrcholu sloupů drží čtyři andělé věnce ze zlaceného akantu. Na jejich konci je zavěšen svatostánek v podobě lucerny. Je zde umístěna také malá soška Panny Marie z dubového dřeva.  Křížová cesta z roku 1933 je vyřezávána z lipového dřeva a je dílem Vojtěcha Kafky. V Lomci působí Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka.

Katedrála svatého Mikuláše

Je hlavním kostelem českobudějovické diecéze. Vedle ní stojí Černá věž, která zároveň plní úlohu zvonice katedrály. Mimo jiné jsme zde byli svědky právě chystající se svatby.

Klášterní kostel Obětování Panny Marie

Jde o nejstarší budovu Českých Budějovic, která byla založena společně s městem v roce 1265. Stavba zachovává původní ranně gotický vzhled.

Římov

Poutní místo založené skrze zjevení Krista Pána a Pannou Marií roku 1626 knězi Janu Gurremu.  Kristus mu říká:„Chci na tomto místě spasit svůj lid". A Panna Maria dodává:„A já chci mít tu svůj domek a mezi Vámi přebývat".

Kostel Ducha Svatého s poutní loretánskou kaplí Panny Marie, která je imitací Loreta z Itálie. Jejímu posvěcení bylo přítomno 30.000 poutníků.  Před kostelem stojí památná lípa, její mohutný kmen je zcela dutý. Barokní křížová cesta má 25 zastavení, která jsou zasazeny do přírody v délce 6km . Zastavení nemají jednotný styl. Je kopií Pašijové cesty z Jeruzaléma z počátku 17. stol.

Kájov

Vycházel ze slova kát se a označoval tak kající místo, kde kajícníci litují svých hříchů, neboť podle legendy založil na tomto místě poustevník dřevěný kostelík, kam přicházelo mnoho poutníků vykonat pokání.

Nacházíme zde dvojlodní pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie a kaplí Smrti Panny Marie a kaplí sv. Linharta.

Zlatá Koruna

Původní název Svatá koruna nese podle relikvie trnu z Kristovy koruny. Cisterciácký klášter byl založen roku 1263 českým králem Přemyslem Otakarem II. Ze tří stran je obklopen řekou Vltavou. Těžiště kláštera tvoří trojlodní bazilika s příčnou lodí. Další zajímavostí je křížová chodba.

 

—————

Zpět