Pouť na kolech na Národní pouť na Velehrad

31.07.2013 10:33

Dne 4. července 2013, po ranní mši svaté, jsme vyrazili s našimi farníky na cyklopouť, směr Velehrad. Nikam jsme nespěchali, čas nás netlačil, tak jsme si užívali toho, že můžeme šlapat, obdivovali jsme krásy Božího stvoření a příjemně naladěni jsme dojeli až na Velehrad. Šlapalo nás 22 a cestou jsme se ještě zastavili v Brodě, kde jsme pozdravili našeho rodáka, P. Pavla Martinku. Prožili jsme tedy na Velehradě 2 krásné dny a po mši svaté, ke cti sv. Cyrila a Metoděje, jsme se někteří hned vydali na zpáteční cestu domů, opět na kolech.

Díky Ti, dobrý Bože, že jsme zdraví a můžeme se účastnit takovýchto poutí a společně s ostatními věřícími vyznat, že Ty jsi náš Bůh a Pán.

—————

Zpět