Postní duchovní obnova

09.03.2019 08:21

Postní duchovní obnova s Mons. Vojtěchem Šímou, biskupským delegátem pro stálou formaci kněží, bude v sobotu 30. března v KD v Lidečku. Zahájení v 9:00 při mši svaté v kostele, závěr v 14:00 při adoraci v kostele. Do 23. března odevzdejte v sakristii vyplněnou přihlášku s režijním poplatkem 120,- Kč, studenti 70,- Kč. Můžete se závazně přihlásit i na email: faralid ecko@seznam.cz a poplatek zaplatit až na místě.

 

—————

Zpět