Pěší pouť na Svatý Hostýn

31.07.2013 10:45

Již po čtvrté jsme s našimi farníky vyrazili pěšky na pouť k Panně Marii na Svatý Hostýn. Letos nás vyšlo 32 poutníků a druhý den z Hošťálkové nás šlo obdivuhodných 55 poutníků. Je těžké cokoliv popisovat. Pouť to byla nádherná a všechny ty oběti, které jsme pomyslně nesli, jsme odevzdali našemu nebeskému Otci a naší mamince Panně Marii.

—————

Zpět