Modlitební triduum matek

25.06.2012 07:33

                            Modlitby matek

 


Modlitby matek byly založeny v roce 1995 v Anglii.V té době dvě babičky,Veronika  a její švagrová Sandra,obě z Anglie,pocítily touhu odevzdaněji se modlit za své děti.Během modlitby poznaly,že Pán Ježíš chce,aby matky odevzdávaly své děti do Jeho rukou,aby On mohl působit v jejich životech a zmírnit tak bolesti matek.
MM se rozšířily do více než 70 zemí celého světa a zaznamenaly mnohé krásné ohlasy a vyslyšení.
Členky společenství „Modlitby matek“ přicházejí z různých církví,kultur a zemí, a tak se jednotlivá setkání mohou obsahově odlišovat. Co je však u všech skupinek stejné:
Vždy prosíme Ducha svatého,aby vedl naše setkání,za ochranu před vším zlem,
za odpuštění,abychom byli v jednotě (jedno srdce jedna mysl),chválíme Boha písněmi a modlitbami,prosíme za jednotu se všemi skupinkami hnutí „Modlitby matek“,čteme z písma svatého,děkujeme Bohu za dar mateřství, vložíme lístky se jmény našich dětí do košíčku u paty kříže a v srdci je svěřujeme do Pánovy péče.


MODLITEBNÍ  TRIDUUM   29.6., 30.6., 1.7.2012


Tři dny modliteb se konají v kostelech celého světa,kde se zapojili do Modliteb matek.Jednou za čtvrt roku se matky po tři dny – pátek, sobota, neděle spojují v modlitbách na stejný úmysl. Je to čas milostí.
Zdá se, že po dobu tridua jsou nebesa otevřená a Pán Ježíš k nám přichází s košem plným drahokamů – uzdravením, osvobozením, odpuštěním, smířením, radostí, pokojem a láskou…Stačí, abychom přišly k němu a nabraly si z nich. Připravil je pro nás, jsme zvány. Zároveň nás ujišťuje o síle duchovního spojení, díky kterému i ty matky, které se pro své povinnosti, chorobu nebo jinou překážku nemohou účastnit osobně, mají podíl na všech těchto milostech.

V pátek odprošujeme Pána za naše vlastní hříchy,proto se soustředíme na modlitbu
odpuštění a lítosti.

V sobotu se modlíme za ty, kteří ubližují nám a našim dětem.
Prosíme Pána o odpuštění pro ně.

V neděli chválíme Pána a děkujeme za vše co dělá v našich životech.

v pátek    29.6.2012  v 19:00 hod.   v kostele sv.Kateřiny v Lidečku
v sobotu  30.6.2012  v 17:00  hod.   v kostele sv.Kateřiny v Lidečku
v neděli    1.7. 2012   ve 20:00 hod.  v KOSTELE SV.VÁCLAVA V HORNÍ LIDČI !!!!
Modlitební setkání trvají asi 1 hodinu.


Srdečně zveme všechny ke společné modlitbě !!!

—————

Zpět