Manželské setkání 2013

14.01.2013 13:20

Manželská setkání 2013

Většina z nás do manželství vstupovala s množstvím krásných snů, očekávání, radosti a láskyplných
citů. Jak šel, čas poznávali jsme však i stinnou stránku našich vztahů. Mnohdy jsme si uvědomili, že
jsme na manželství nebyli dostatečně připraveni.
Sdružení YMCA Setkání nabízí propracovaný program „Manželská setkání“, kde se partneři učí
budovat a posilovat svůj vztah.
Hlavním programem je týdenní motivačně vzdělávací kurz pro manželské páry. Jeho náplní jsou
přednášky o vztazích muže a ženy v manželství, doplněné skupinovou prací. Ve skupinách 3 – 4 párů
se zamýšlíme nad tématikou přednášek a nad problémy v našich vztazích. Společně se svojí skupinou
nebo samostatně v párech hledáme řešení vlastní situace a učíme se zvládat partnerské neshody a
konflikty. Vzájemně se obohacujeme a učíme ze svých zkušeností. Snažíme se prohloubit vzájemnou
lásku a porozumění mezi manželi.
Pobíraná témata se týkají manželské komunikace, rozdílů mezi mužem a ženou, zdravého
sebevědomí, odpuštění, naplňování potřeb a sexuality. Přednášejí manželské páry, které nabízejí
svědectví z vlastního života.
Podmínkou účasti na kurzu je dobrovolná účast obou manželů a ochota účastnit se celého
společného programu.
Každý den je možné zúčastnit se společné modlitby a bohoslužby. Do programu je zařazen také čas
pro odpočinek a sdílení.
Manželé s sebou mohou vzít i své děti, o které se starají vyškolení mladí lidé (pečovatelé), kteří pro
ně připravují zajímavý program.
Na kurzech jsou k dispozici k osobním rozhovorům také zkušení psychologové, psychoterapeuti a
duchovní.
Manželská setkání jsou křesťanským ekumenickým společenstvím otevřeným všem, kteří chtějí
usilovat o prohlubování jednoty a lásky muže a ženy v manželství.
Letošní kurz Manželská setkání proběhne v Kroměříži ve dnech 30.6. – 7.7.2013.
Kromě týdenních kurzů pro manžele připravuje sdružení YMCA Setkání i další programy – víkendy pro
muže i ženy, pro otce a děti, pro matky a děti, pro manžele, tábory pro rodiny a další.
Více informací o nás a o našich akcích najdete na www.setkani.org nebo na Hana Michalcová, YMCA
Setkání, Ečerova 10, 632 00 Brno, email: michalcova.hana@setkani.org, tel: 608 422 768

—————

Zpět