Farní tábor pro děti

18.08.2017 22:48

Cesta kolem světa

Od 7. do 11. srpna proběhl na faře v Lidečku farní tábor příměstského typu. Děti ve věku 5 až 11 let denně docházely na faru a pokaždé pomyslně cestovaly na jiný kontinent. S vlastnoručně vyrobenými cestovními pasy poznaly mimo jiné hry z různých koutů světa, ochutnaly rozličná jídla, seznámily se s místními zvyky a pro lepší dorozumění dostávaly lekce angličtiny.

V pondělí zahájily děti cestu v Evropě. Hned na druhý den pokračovaly v cestě na východ a navštívily Asii. Následně vítr zavál táborníky přes Tichý oceán do Ameriky. Čtvrteční den jsme strávili výletem k posvátné skále Uluru neboli Ayers Rock (Lačnovské skály), která se nachází v Austrálii. V pátek jsme se vrátili zpět do Evropy, ale ještě před tím jsme strávili den v Africe a vystoupali na nejvyšší vrchol tohoto kontinentu jménem Kilimanjaro.

Na zajištění stravy a dalších potřeb jsme od rodičů vybírali finanční příspěvek. Peníze, které jsme pro potřeby tábora nevyužili, jsme věnovali Papežským misijním dílům.

Protože se tábor vydařil, plánujeme na příští rok uspořádat jej znovu. Děkujeme všem, kdo tábor jakýmkoli způsobem podpořili, zejména pak rodičům přihlášených dětí za spolupráci, panu faráři za podporu, paním kuchařkám za výborná jídla a pomocným vedoucím za ochotu.  Tomáš Fojtů a Jan Novotný

—————

Zpět


Fotogalerie: Farní tábor pro děti

/album/fotogalerie-farni-tabor-pro-deti/img-20170811-082503-jpg/
/album/fotogalerie-farni-tabor-pro-deti/img-20170811-150453-jpg/
/album/fotogalerie-farni-tabor-pro-deti/img-20170810-115030-jpg/
/album/fotogalerie-farni-tabor-pro-deti/img-20170810-112635-jpg/
/album/fotogalerie-farni-tabor-pro-deti/img-20170810-112615-jpg/
/album/fotogalerie-farni-tabor-pro-deti/img-20170809-102904-jpg/
/album/fotogalerie-farni-tabor-pro-deti/img-20170808-122557-jpg/
/album/fotogalerie-farni-tabor-pro-deti/img-20170808-120356-jpg/
/album/fotogalerie-farni-tabor-pro-deti/img-20170808-120018-jpg/
/album/fotogalerie-farni-tabor-pro-deti/img-20170808-075753-jpg/

—————