Farní tábor 2012

22.07.2012 20:56

Farní tábor 2012

Farní tábor letos proběhl od 16.-19.7. v Kelči, kde nás na své faře laskavě ubytoval otec Jan Bleša. Tábor, který byl určen spíše pro mladší děti, byl ve znamení šmoulích her, bojovek a zakončila ho šmoulí oslava. Všech 34 „šmoulíků“ se nejprve prostřednictvím tajenky dovědělo, v jakéže skupince budou své úkoly plnit. Vznikla tak parta mlsounů, siláků, koumáků a kutilů. Jednotliví šmoulíci nesoutěžili jenom proti sobě, ale také společnými silami zachraňovali Šmoulinku z moci zlého Gargamela….a kdo zvládl stezku odvahy, uviděl za odměnu i modrý měsíc.
Myslím, že i přes nepřízeň počasí, se díky prostoru, který fara poskytovala, vydařil. Tyto společné dny zakončil výlet na sv.Hostýn, kde jsme mohli společně za prožitý tábor poděkovat.
Velký dík patří všem, kteří se na přípravě a organizaci tábora podíleli a bez nichž by neproběhl. Velký dík patří také všem nadšeným dětem, se kterými jsme mohli tyto dny v radosti prožít. Díky také za jakékoliv sponzorské dary.

—————

Zpět