Dožínky v Horní Lidči

09.09.2010 16:58

První zářijovou neděli proběhly dožínky v Horní Lidči. Začaly děkovnou mší svatou za úrodu, kterou sloužil náš otec Jan Ston.

Odpolední program pokračoval svátostným požehnáním. Potom se všichni v průvodu, za doprovodu kapely Lidečanka přesunuli do místního Kačabaru, kde probíhal dožínkový program.

 

 

 

—————

Zpět