Adventní "Ó - antifony"

18.12.2014 08:46

Osm dní před slavností Narození Páně, od 17. prosince, se v liturgii objevují texty, které svým původem sahají do poloviny prvního tisíciletí.

Více o adventních antifonách se dozvíte v dokumentu rádia Proglas.

 

"Ó Moudrosti..." - 17. prosince

 Ó Moudrosti, tys vyšla z úst Nejvyššího a od počátku do konce pronikáš všechno, celý svět mocně a líbezně řídíš: přijď a nauč nás cestě rozumnosti.

 

"Ó Adonai..." - 18. prosince

Ó Adonai, který vedeš Izraelův dům, ty ses ukázal Mojžíšovi v plameni hořícího keře a dals mu na Sinaji zákon: přijď a zachraň nás svou mocnou pravicí.

 

"Ó Kořeni Jesse..." - 19. prosince

Ó Kořeni Jesse, ty jsi byl dán na znamení národům, před tebou králové v úžasu zmlknou, tebe budou národy vzývat; přijď a vysvoboď nás a už neprodlévej.

 

"Ó Klíči Davidův..." - 20. prosince

Ó Klíči Davidův a žezlo Izraelova domu, ty otvíráš a nikdo nezavře, ty zavíráš a nikdo neotevře: přijď a vyveď z vězení ty, kdo jsou spoutáni v temnotách a stínu smrti.

 

"Ó Vycházející z výsosti" - 21. prosince

Ó Vycházející z výsosti, jase věčného světla a slunce spravedlnosti: přijď a osvěť ty, kdo žijí v temnotách a stínu smrti.

 

"Ó Králi a touho národů..." - 22. prosince

Ó Králi a touho národů, úhelný kameni, který rozdělené spojuješ vjedno: přijď a spas člověka, jehož jsi utvořil z prachu země.

 

"Ó Emmanueli..." – 23. prosince

Ó Emanueli, náš králi a dárce zákona, naděje a spáso národů: přijď a zachraň nás, Pane, náš Bože.

 

 

—————

Zpět