ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA V SOBOTU 3. 12. 2011

28.11.2011 07:48


FARNOST LIDEČKO ZVE VŠECHNY
NA ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU

TÉMA: DUCH SVATÝ A JEHO PŮSOBENÍ V NAŠEM ŽIVOTĚ
        
Duchovní obnovu povede P. Milan Palkovič, který působí ve Velkých Losinách. Zahájíme tak společně rok biřmování.

KDY? V sobotu 3. 12. 2011

PROGRAM:
7:30 mše svatá v kostele v Lidečku
8:15 první promluva v kostele v Lidečku
10:00 promluva v kostele v Horní Lidči
16:00 druhá promluva v kostele v Lidečku
17:00 adorace a svátostné požehnání v kostele v Lidečku

—————

Zpět