ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA V NAŠÍ FARNOSTI

22.11.2012 10:23

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

Vedená P. Mgr. Karolem Matlokem MIC

PÁTEK 30. 11. 2012 biřmovanci

v 18.00 mše svatá v kostele v Lidečku s následnou promluvou

SOBOTA 1. 12. 2012

HORNÍ LIDEČ v „Centru pro život“ a v kostele

8:00 – 11:00 (promluva + mše svatá)

LIDEČKO v kostele

14:30 – 17:30 (promluva + mše svatá)

—————

Zpět