Archiv článků

30.05.2016 08:13

Děkanátní pouť rodin na Velehrad

V sobotu 4. června proběhne Velehradská prosebná pouť rodin. Farnost vypraví autobus.

—————

05.05.2016 19:00

Svatodušní novéna

Zde uvádíme několik odkazů na svatodušní novénu. Novéna začíná v pátek 6. června. Je vhodné se každý den pomodlit modlitbu k Duchu Svatému (Přijď ó Duchu přesvatý nebo Přijď Tvůrce Duchu Svatý) nebo desátek "který Ducha Svatého seslal"a také se zamyslet nad textem z Písma. Svatodušní...

—————

29.04.2016 08:04

Poutní mše v Horní Lidči - 30. dubna 2016

Farnost Lidečko vás zve na poutní mši sv. v Horní Lidči U obrázku Panny Marie Ustavičné pomoci v předvečer mariánského měsíce května v sobotu 30. dubna 2016 v 17:30.

—————

05.03.2016 22:33

24 hodin pro Pána

Naše farnost se zapojí do akce 24 hodin pro Pána.

—————

29.02.2016 08:13

Postní duchovní obnova s P. Josefem Čunkem

Zveme Vás na postní duchovní obnovu, která proběhne v Lidečku v sobotu 5. března 2016. Přednášejícím bude P. Josef Čunek.

—————

10.02.2016 12:39

Poselství Svatého otce Františka k postní době 2016

Můžete si přečíst Poselství papeže Františka k postní době.

—————

08.02.2016 21:03

Postní rekolekce

V Kroměříži proběhne ve dnech 19. až 21. února 2016 již VII. postní rekolekce pro Motlitby matek a Modlitby otců. Přednášet na téma "Skutky milosrdenství" budou MUDr. Jitka Krausová, Jana Siebrová, MUDr. Pavel Siebr. Podrobné informace naleznete na plakátku.

—————

03.02.2016 12:57

Národní týden manželství 8. - 14. února 2016

Manželství není jen papír, který lze zmuchlat, vyhodit, roztrhat, protože sám o sobě není ničím. Papíru dává smysl poselství, které je do něj vloženo, vzkaz lásky, přátelství. Papír může mít tvar srdce, být kresbou dítěte, může se z něj stát tajemné origami vztahů nebo jeden z článků...

—————

01.02.2016 08:05

Pozvánka na farní pouť do Říma

Ve dnech 15. až 21. května 2016 se můžete zúčastnit pouti do Říma. Cena je 8.800,- Kč a přihlásit se můžete do konce února. Ubytování bude v poutním domě Velehrad, jehož ředitelem je náš rodák P. Jaromír Zádrapa. Podrobnější informace naleznete v letáku.

—————

31.01.2016 02:15

Zimní tábor pro děti

Zimní tábor pro děti na faře ve Francově Lhotě od 2. do 4. února 2016. Více informací na letáku.

—————