AKTUÁLNÍ INFORMACE K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ VLÁDY

 

ZNOVUOBNOVENÍ BOHOSLUŽEB

Od 11. května bude možné slavit bohoslužby v počtu 100 lidí. Ve všední den budou bohoslužby probíhat za dodržení pravidel uvedených níže.

V neděli bude více mší svatých, abychom se všichni mohli zúčastnit (sledujte vždy aktuální vydání Kvítku). Přesto ještě budeme vysílat živě mši svatou, a to v 9:00.

Do kostela v Lidečku se s předepsanými rozestupy (asi 3 lidi v lavici a sezení ob jednu lavici) vejde právě asi tak 100 lidí (65 lidí kostel, 20 lidí pavlač, 10 lidí kruchta, 5 lidí „žebračka“). Pokud už bude plno, vezměte si židličku a jděte před kostel. Mše svatá se tam bude přenášet do reproduktorů. V Horní Lidči je situace podobná. Mše svatá v Lidečku v 10:30 se bude za příznivého počasí sloužit venku před kostelem, kde může být i větší počet účastníků.

 

HLAVNÍ PRAVIDLA PRO UVOLŇOVÁNÍ OMEZENÍ

·     V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob)

·     Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce

·     Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

·     Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou

·     Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm

·     Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí

·     Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči

 

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ A SVÁTOST SMÍŘENÍ

20 minut po každé mši svaté (i nedělní) bude možnost přijat Eucharistii. Dodržujte i v těchto časech všechny nařízené hygienické předpisy (rouška, dezinfekce, rozestupy). Svátost smíření se bude udělovat v boční kapli. Nečekejte v řadě za sebou, ale seďte rozptýleni v lavicích.

 

Pohřby, křty: až do odvolání pouze v úzkém rodinném kruhu po domluvě s farářem.

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb

 

Sledujte, prosím webové stránky farnosti a facebook, kde budou postupně doplňovány aktuální informace.

Kostely v Lidečku i v Horní Lidči zůstanou otevřeny k soukromé modlitbě jako obvykle.

 

V duchu výzvy biskupů ze dne 12. 3. 2020 se připojme k modlitbě růžence za ukončení pandemie, všechny nemocné a ošetřovatele, za překonání strachu a odvahu v této nelehké situaci každý den ve 20:00 h.

 

Zrušené jsou v tuto chvíli všechny farní akce (bez ohledu na počet lidí) až do odvolání!

 

 

Předsedové COMECE a CCEE vyzývají k modlitbě

 

Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v okamžiku posledního soudu, ale osvoboď nás ode všech hříchů.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků

Amen.

Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

kardinál Jean-Claude Hollerich, předseda COMECE

kardinál Angelo Bagnasco, předseda CCEE

 


Vítejte na našich internetových stránkách

Aktuální informace o dění ve farnosti naleznete na facebookovém profilu.

Informace o farnosti

Obyvatelé obce Lidečka jsou převážně římskokatolického vyznání. Počátky lidečské farnosti spadají patrně až do roku 1330-1340, kdy v Lidečku byl zásluhou markraběte "Karla Lucemburka" postaven původní kostel, který stál na místě dnešního kostela. Z historických pramenů jsou dochovány odkazy na původní kostel z roku 1490, který byl v roce 1511 vysvěcen.

Při nájezdech Tatarů byl kostel vypálen a v roce 1700 postaven nový z kamene v barokním slohu. Kostel je zasvěcen "sv. Kateřině Sinajské". Je historicky nejvýznamnější a nejstarší stavbou v obci. Interiéry upraveny novogoticky v roce 1889. Kostel patřil k nejchudším. Zvony z roku 1665 jsou dnes chráněnými kulturními památkami.

V současnosti farnost Lidečko spravuje obce Lidečko (kostel sv. Kateřiny), Horní Lideč (kostel sv. Václava) a Pulčín (kaple sv. Ducha).