AKTUÁLNÍ INFORMACE K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ VLÁDY

 

Vláda kvůli šíření koronaviru vyhlásila ve čtvrtek 12. března 2020 pro celou Českou republiku nouzový stav. V rámci mimořádných opatření se mimo jiné s účinností od 13. března 2020 od 6:00 h zakazují veřejné i soukromé akce s účastí přesahující 30 osob a to do odvolání. 

 

Proto jsou veřejné bohoslužby v naší farnosti od pátku 13. března zrušeny.

 

Intence mší svátých budou odslouženy soukromě daný den po dohodě s rodinou nebo budou přesunuty na jiný termín (ozvěte se otci Petrovi, tel. číslo 731 402 081)

 

Pohřby, křty: až do odvolání pouze v úzkém rodinném kruhu po domluvě s farářem.

 

V tuto chvíli platí (v době platnosti mimořádného opatření MZ ČR), že sledování přenosu mše svaté je náhradou za osobní účast na bohoslužbě.

 

Přehled online vysílaných bohoslužeb

 

Sledujte, prosím webové stránky farnosti a facebook, kde budou postupně doplňovány aktuální informace.

Kostely v Lidečku i v Horní Lidči zůstanou otevřeny k soukromé modlitbě jako obvykle.

Prosím, nezapomínejme, že stále prožíváme požehnanou dobu postní. Hledejme nové způsoby, ke kterým jsme Pánem zváni, jak prožívat a slavit den Páně a žít Jeho přítomnost. Mocným nástrojem je modlitba prožívaná v rodinném kruhu, četba Bible a modlitba růžence.

 

V duchu výzvy biskupů ze dne 12. 3. 2020 se připojme k modlitbě růžence za ukončení pandemie, všechny nemocné a ošetřovatele, za překonání strachu a odvahu v této nelehké situaci každý den ve 20:00 h.

 

Zrušené jsou v tuto chvíli všechny farní akce (bez ohledu na počet lidí) až do odvolání!

 

 

Předsedové COMECE a CCEE vyzývají k modlitbě

 

Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v okamžiku posledního soudu, ale osvoboď nás ode všech hříchů.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků

Amen.

Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

kardinál Jean-Claude Hollerich, předseda COMECE

kardinál Angelo Bagnasco, předseda CCEE

 


Vítejte na našich internetových stránkách

Aktuální informace o dění ve farnosti naleznete na facebookovém profilu.

Informace o farnosti

Obyvatelé obce Lidečka jsou převážně římskokatolického vyznání. Počátky lidečské farnosti spadají patrně až do roku 1330-1340, kdy v Lidečku byl zásluhou markraběte "Karla Lucemburka" postaven původní kostel, který stál na místě dnešního kostela. Z historických pramenů jsou dochovány odkazy na původní kostel z roku 1490, který byl v roce 1511 vysvěcen.

Při nájezdech Tatarů byl kostel vypálen a v roce 1700 postaven nový z kamene v barokním slohu. Kostel je zasvěcen "sv. Kateřině Sinajské". Je historicky nejvýznamnější a nejstarší stavbou v obci. Interiéry upraveny novogoticky v roce 1889. Kostel patřil k nejchudším. Zvony z roku 1665 jsou dnes chráněnými kulturními památkami.

V současnosti farnost Lidečko spravuje obce Lidečko (kostel sv. Kateřiny), Horní Lideč (kostel sv. Václava) a Pulčín (kaple sv. Ducha).