DUCHOVNÍ PŘÍPRAVA FARNOSTI NA SVĚCENÍ A PRIMICE JÁHNA DOMINIKA

Duchovní příprava bude probíhat v několika rovinách:

Rodiny, nemocní, i ti, kteří žijí sami - po rodinách budou putovat dva obrazy Svaté Rodiny, jeden v Lidečku a jeden v Horní Lidči. U každého obrazu budou zalaminované modlitby (modlitba růžence, modlitba a litanie ke sv. faráři Arskému a modlitba za kandidáty svěcení Františka a Dominika), které se rodina bude modlit. Další den obraz přinese rodina do kostela na májovou pobožnost, kde ho předá další rodině. Formuláře pro zapisování pro Lidečko a Horní Lideč.

Mladí a střední generace - každý den bude na farním facebooku jedna věta z dopisu Boha Otce, který je složený z úryvků Písma svatého. Tento úryvek si v Písmu vyhledejte a rozjímejte nad ním celý den. Nenechte si ujít ani jednu větu z tohoto dopisu a poctivě si je zapisujte a nechte zapustit ve svém srdci. Také bude moci každý týden v neděli shlédnout video „Restart s Božím slovem“.

Děti - v obou kostelích bude připravena nástěnka, na které je znázorněna klikatá cesta za Sluncem, kterým je Bůh a citát, který má Dominik na primiční pozvánce „Neboj se, vždyť já jsem s tebou“. Za vaši účast na májové pobožnosti a modlitbu desátku růžence, můžete kolem cesty přišpendlit modrý nebo bílý kvítek, který bude symbolizovat, že i vy Dominika podpíráte.


Vítejte na našich internetových stránkách

Aktuální informace o dění ve farnosti naleznete na facebookovém profilu.

Informace o farnosti

Obyvatelé obce Lidečka jsou převážně římskokatolického vyznání. Počátky lidečské farnosti spadají patrně až do roku 1330-1340, kdy v Lidečku byl zásluhou markraběte "Karla Lucemburka" postaven původní kostel, který stál na místě dnešního kostela. Z historických pramenů jsou dochovány odkazy na původní kostel z roku 1490, který byl v roce 1511 vysvěcen.

Při nájezdech Tatarů byl kostel vypálen a v roce 1700 postaven nový z kamene v barokním slohu. Kostel je zasvěcen "sv. Kateřině Sinajské". Je historicky nejvýznamnější a nejstarší stavbou v obci. Interiéry upraveny novogoticky v roce 1889. Kostel patřil k nejchudším. Zvony z roku 1665 jsou dnes chráněnými kulturními památkami.

V současnosti farnost Lidečko spravuje obce Lidečko (kostel sv. Kateřiny), Horní Lideč (kostel sv. Václava) a Pulčín (kaple sv. Ducha).