V neděli 6. prosince 2020 proběhne ve farním kostele v Lidečku adorační odpoledne rodin od 12:00 do 16:00. Vzhledem k pandemii žádáme všechny, kteří se chtějí adorace zúčastnit, abyste dodržovali všechny platné předpisy, dbali na rozestupy, používali roušky a nechodili do kostela, pokud máte nějaké příznaky nemoci COVID-19.

Pro lepší přehled o obsazenosti kostela je zveřejněn formulář, do kterého se můžete zapisovat.

 

Adventní aktivity

Pro manžele si připravili Irena a Petr Smékalovi program na adventní čas.
Pro děti je připraven adventní kalendář v sekci kestažení.

Vítejte na našich internetových stránkách

Aktuální informace o dění ve farnosti naleznete na facebookovém profilu.

Informace o farnosti

Obyvatelé obce Lidečka jsou převážně římskokatolického vyznání. Počátky lidečské farnosti spadají patrně až do roku 1330-1340, kdy v Lidečku byl zásluhou markraběte "Karla Lucemburka" postaven původní kostel, který stál na místě dnešního kostela. Z historických pramenů jsou dochovány odkazy na původní kostel z roku 1490, který byl v roce 1511 vysvěcen.

Při nájezdech Tatarů byl kostel vypálen a v roce 1700 postaven nový z kamene v barokním slohu. Kostel je zasvěcen "sv. Kateřině Sinajské". Je historicky nejvýznamnější a nejstarší stavbou v obci. Interiéry upraveny novogoticky v roce 1889. Kostel patřil k nejchudším. Zvony z roku 1665 jsou dnes chráněnými kulturními památkami.

V současnosti farnost Lidečko spravuje obce Lidečko (kostel sv. Kateřiny), Horní Lideč (kostel sv. Václava) a Pulčín (kaple sv. Ducha).