Od 10. května 2021 již nebudeme mše svaté vysílat živě, jelikož je možné se účastnit mší svatých ve větším počtu - je pouze potřeba dodržovat pravidla 3R - Ruce, Roušky, Rozestupy.